03-5758484

ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך מקוון וכיצד הוא מועיל? מי מוסמך לערוך אותו וכיצד מפקידים אותו? מה עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך? על כך להלן.

ייפוי כוח מתמשך הוא תחליף להליך מינוי אפוטרופוס, ונעשה כאשר האדם בכוחו וכשירותו לקבוע מי יקבל עבורו החלטות ויטפל בענייניו בהמשך, כאשר לא יהיה כשיר. הוא נעשה לפי ס' 32 (תיקון 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מסמך זה מאפשר לאדם, כאשר הוא כשיר משפטית, להחליט עבור עצמו כאשר לא יהיה כשיר, כגון בעקבות זקנה, ובכך לקבוע כמה שניתן, כיצד יראו חייו, כאשר בריאותו תדרדר חלילה. הוא יכול להחליט כי בענייניו יטפל אדם עליו הוא סומך וכן להורות כיצד יתקבלו ההחלטות.

יפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם מעל גיל 18, שהוא כשיר להבין את משמעות החלטותיו ומעשיו, להחליט מי יטפל בענייניו, ואילו החלטות יקבל בשבילו, כאשר כבר לא יהיה כשיר לעשות זאת עבור עצמו.

כעיקרון ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר יש חוות דעת רפואית שהממנה מפסיק להבין בעניין לגביו נתן את ההסמכה. אך אפשר גם לקבוע טריגר אחר לכניסת תוקף, כמו החלטת בני משפחה כי נראה שהוא לא מבין, או אשפוז וכו'.

מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס?

כדי לענות מה היתרונות, נמנה את החסרונות הבולטים של מינוי אפוטרופוס:

 • בירוקרטיה – הליך עם הרבה בירוקרטיה כמו הגשת בקשה לבית המשפט להורות על מינוי, הגשת פרטה ודוחות לאפוטרופוס הכללי.
 • קושי לקבוע מתי בדיוק נחצה הקו המצריך מינוי אפוטרופוס.
 • אי אפשרות של האדם להשפיע מי יתמנה כאפוטרופוס עליו.
 • אי אפשרות לקבוע אילו החלטות יתקבלו על ענייניו האישיים, רכושו וענייניו הרפואיים.

לעומת זאת בייפוי כח מתמשך האדם הוא שמחליט:

 • מה יהיה הטריגר להפעלת ייפוי הכוח.
 • מי יתמנה ובאילו עניינים הוא יטפל.
 • למי הוא יצטרך לדווח.
 • אילו החלטות הוא יקבל עבורו.
 • ייפוי הכוח נכנס לתוקף ללא צורך בהחלטה שיפוטית.
 • בית המשפט נדרש ליתן החלטות רק כאשר יש בקשה לאשר פעולות כמו מכירת נכס מקרקעין.
 • הוא תקף גם 90 יום לאחר הפטירה, לצורך טיפול בעניינים שוטפים, כמו תשלום למטפל והוצאות קבורה, השכרת נכס וטיפול שוטף בעסק.

העניינים עליהם ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך

את ייפוי הכוח ניתן לערוך לנושאים אישיים כמו מקום מגורים, בית אבות וכיו"ב, ענייני רפואה, וכן לנושאי רכוש כמו ניהול חשבון הבנק, טיפול בנכסים ותשלום חובות. ניתן למנות מיופה כוח לכל הנושאין או רק חלקם.

מיופה הכח

למיופה כח ניתן למנות מי שהוא בעל כשרות משפטית בעצמו, כלומר הוא מעל גיל 18, ואשר אינו זקוק למינוי אפוטרופוס בעצמו. כמו כן שאינו פושט רגל. אדם אחד לא יכול להתמנות יותר משלושה פעמים, אלא אם כן מדובר בקרוב של הממנה.

בדרך כלל ממנים אדם עליו סומכים מאוד, למשל בן משפחה, או שיש לו מומחיות מיוחדת, כמו עורך דין רואה חשבון או עובד סוציאלי.

בעת הגשת הטופס, נדרש לצרף גם חתימת הסכמת מיופה הכוח.

ניתן למנות מספר מיופי כוח, וכן ניתן לקבוע מיופה כוח מחליף. חשוב לקבוע מה יחס ההחלטה והטיפול בין מיופי הכוח, האם כל אחד יכול לקבל החלטה או רק במשותף וכו', מה הקף האחריות שלהם, מי יכריע במחלוקת וכו'.

אלו לא יכולים להתמנות: אדם שמונה לו אפוטרופוס, עורך הדין שערך את ייפוי הכוח, פושט רגל או לקוח מוגבל חמור לא יכול להתמנות לענייני רכוש, מטפל רפואי בתשלום אלא אם הוא קרוב משפחה, מי שמשכיר מקום מגורים לממנה אלא אם הוא קרוב משפח, וכן מי שמונה כמיופה כוח לשלושה שאינם קרוביו.

ייפוי כוח מתמשך למול אפוטרופוס?

מיופה כוח דומה במקצת לאפוטרופוס שממונה על ידי בית המשפט לצורך קבלת החלטות וטיפול במי שאינו כשיר משפטית.

למה עדיף לעשות יפוי כוח ולא להמתין למינוי אפוטרופוס?

 • חוסך פניה לבית המשפט – כדי לערוך יפוי כח מתמשך או על מנת להכניסו לתוקף, אין צורך בפניה לבית המשפט, ולכן מדובר בהליך רצק וקל יותר מאשר מינוי אפוטרופוס.
 • קיום רצון האדם – מינוי באמצעות יפוי כוח מאפשר למנות דווקא את האדם המועדף על ידי הממנה, ולא כמו מינוי בבית המשפט, בו בית המשפט אינו מכיר את העדפות הממנה.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

את המסמך יכול לערוך רק עורך דין שאין לו עניין כלשהו בייפוי הכוח ושעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי.

אופן העריכה

חשוב לשים לב למספר פטרים חשובים:

 1. מי מיופה הכוח, או מספר מיופי כוח. יש לצרף הסכמתם.
 2. באיזה עניינים הוא יוכל לטפל ולהחליט עבור הממנה.
 3. אילו הוראות מקדימות ינתנו לו לגבי אופן ההחלטות, או העדפות הממנה.
 4. מה יהיה הטריגר שיכניס את יפוי הכוח לתוקף.
 5. למי יש להודיע בעת הכניסה לתוקף.

על עורך הדין להסביר לממנה מה המשמעות המשפטית של המסמך אותו הוא עורך, מהן החלופות האפשריות כמו מינוי אפוטרופוס או תומך החלטה.

הנחיות מקדימות למיופה הכוח

הממנה יכול לתת הוראות כיצד לטפל בו ואילו החלטות לקבל בענייניו. אחת מהאפשרויות היא להותיר בידי מיופה הכוח את הסמכות לקבל כל החלטה, לפי שיקול דעתו. אך הוא יכול גם לקבוע מהם ההחלטות שיתקבלו וכיצד יתקבלו.

כך למשל בעניינים אישים אפשר להורות מי יהיה הרופא שיטפל בו, היכן הוא יגור, באיזה נסיבות יעבור לבית אבות, לאיזה בית אבות יעבירו אותו וכו'. בענייני רכוש הוא יכול להורות כיצד הכספים יושקעו, האם להשכיר או למכור נכסים וכיו"ב.

יצוין כי ישנם פעולות עליהם יש להורות ולתת סמכות  במפורש בייפוי הכוח, לדוגמא מתן תרומות, מתנות ועסקאות במקרקעין.

פיקוח  ויידוע

ממנה יכול להורות מי יפקח על מיופה הכוח, וכן למי ידווח על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

הפקדת ייפוי הכוח

יש להפקיד עותק מקוון מקורי במערכת המיחשוב של האפוטרופוס הכללי. על עורך הדין לשמור את המסמך החתום המקורי, 7 שנים מהכניסה לתוקף או מהפקיעה או הביטול לפי המוקדם. לייפוי הכוח יצורף חוות דעת רפואית במקרה בה היא נדרשת.

מחיר ייפוי כוח מתמשך

עריכת המסמך עולה שכר עורך דין שעבר הכשרה מתאימה ויערוך אותו במערכת המקוונת של האפוטרופוס הכללי.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

במקרים מסוימים יש צורך להתנגד למינוי ולבקש את ביטולו. כך כאשר האדם הוחתם בניגוד לרצונו או תוך הטעייתו, או תחת לחץ. כך גם במקרה שמיופה הכוח אינו פועל לטובת האדם שמינה אותו, אלא לטובת מניעים אישים או לטובת אדם אחר.

מינוי אפוטרופוס

מינוי של אפוטרופוס לגוף או לרכוש הוא הדרך הנפוצה לסייע לאדם שכבר לא מסוגל לדאוג ולנהל את ענייניו. בדרך כלל בית המשפט ימנה לתפקיד קרוב משפחה או בעל מקצוע מתאים. המינוי מוגבל לתקופה הנדרשת ולעניינים בהם נדרש סיוע.

תומך קבלת החלטות

חשוב לדעת כי במקביל למינוי אפוטרופוס או יפוי כוח מתמשך, יש אפשרות נוספת לסייע לאדם בעת בה יתקשה לנהל את ענייניו, באמצעות מינוי תומך קבלת החלטות. מדובר באדם אותו מינה מראש, אשר יסייע לו לקבל החלטות בעצמו בעניינים שנקבעו בהסמכה שנתן. כלומר האדם מחליט על עצמו בסיוע אדם אחר.

בכל מקרה בו אתם נדרשים לייעוץ פנו לעורך דין צוואות וירושות שעבר הכשרה לערוך ייפוי כוח מתמשך ויכול לסייע לכם בעריכתו והפקדתו באופן מקוון.

תוכן
עוד שירותים
פירוק שיתוף במקרקעין
מס ירושה בישראל
העברה ללא תמורה
מזונות מן העיזבון
הסכם חלוקת עיזבון
חובות נפטר
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין