03-5758484

יורש אחר יורש

אדם שעורך צוואה יכול להורות בצוואתו הוראות ותנאים שונים. אחת הידועות והנפוצות הינה הוראה הנקראת "יורש אחר יורש", הקבועה בסעיף 42 לחוק הירושה. בהוראה זו המצווה יכול לדוגמה לקבוע כי אשתו תירש אותו, ואחרי אריכות ימיה הנכסים יעברו לילדיו. ניתן גם לקבוע מועד אחר או אירוע אחר, בו יעברו הנכסים לשני. מה זכות השימוש של הראשון, כיצד שומרים על זכות היורשים, האם יש זכות עקיבה, ומתי רושמים הערת אזהרה?

הוראה של יורש אחר יורש נפוצה במיוחד בצוואות הדדיות בין בני זוג. תשומת לב שהוראה זו לא מאפשרת מעבר לשני יורשים, ראשון ושני. אם רוצים לעשות ליותר, צריך ללכת לכיוון יצרתי כמו הקמת נאמנות.

זכות השימוש של היורש הראשון

לפי החוק, הראשון רשאי להשתמש כרצונו במה שקיבל, והשני זוכה רק במה שהשאיר הראשון. יחד עם זאת, הראשון לא יכול לעשות בצוואתו הוראה שתפגע בזכויות השני.

לאור כך, קיים חשש שהראשון ייתן מתנה, או יבריח את נכסי המנוח, ולא יוותר לשני כלום. אמנם מדובר בפעולות שנעשות בחוסר תום לב, אולם קשה למנוע אותם.

הפתרון הוא הוספת הוראות בצוואה המונעות כילוי הנכסים, וכן רישום הערת אזהרה.

יורש אחר יורש – הערת אזהרה בטאבו

בכדי להגן על השני מנישולו באמצעות מכירה או מתנה שיבצע הראשון, אפשר לכתוב הערת אזהרה על זכויות הראשון. כמו כל הערת אזהרה, היא תמנע מכירה או מתנה לאחר. ואולם, יתכן שהראשון יוכל לשכנע את בית המשפט שזכות השימוש שלו מאפשרת גם מכירה, תחת הגבלה, שהנכס החדש ייכנס בנעלי הכנס הקודם.

זכות עקיבה

מה קורה אם הראשון מתחכם ומוכר את הנכסים וקונה אחרים במקומם. האם במקרה כזה, הוא יוכל לצוות בצוואתו את הנכסים למישהו אחר?

בהתאם לפסיקה (ראה ע"א 311/81), לשני יש זכות עקיבה. כלומר הוא זכאי לנכסים החלופיים, כמו כסף שהתקבל כתוצאה מהמכירה, או נכס אחר שנרכש בכספים אלו.

תנאים בצוואה

בחוק קיימות הוראות ותנאים נוספים.

סעיף 41 לחוק הירושה – הוראת "יורש במקום יורש". בהוראה זו ניתן לקבוע לדוגמה שבן הזוג יירש, ואם הוא לא יהיה בחיים הילדים ירשו.

סעיף 43 לחוק – הוראת "יורש על תנאי דוחה", לפיה אפשר לקבוע בצוואה, שאדם יזכה בחלק בעיזבון כאשר יתקיים תנאי מסוים או יגיע מועד כלשהו.

סעיף 44 לחוק – הוראת "יורש על תנאי מפסיק", בה המצווה מורה שמי שקיבל חלק בעיזבונו, יפסיק לזכות כאשר יתקיים תנאי מסוים או יגיע זמן כלשהו.

סעיף 45 – חיובי יורש. המצווה יכול לקבוע שמי שיירש אותו יעשה פעולה כלשהו בנכסי העיזבון, כמו תרומה לגוף מסוים.

אם אתם עומדים בפני עריכת צוואה או תיק התנגדות לצוואה, פנו אל עו"ד צוואות וירושות מומלץ.

תוכן
עוד שירותים
אפוטרופוס
הסכם ממון
תרגום נוטריוני
מנהל עיזבון
עורך דין צוואה
עורך דין לענייני ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין