03-5758484

אפוטרופוס

משרדנו מתמחה בנושאי אפוטרופוס בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החל מהגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה לתת צו מינוי אפוטרופוס לגוף, רכוש או דין, הגשת בקשות בנושאי אפוטרופסות, אישור פעולות ובקשות לביטול מינוי. בנוסף, משרדנו מטפל בעריכת ייפוי כוח מתמשך.

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשת מינוי אפוטרופוס לגוף, רכוש או דין מבוצעת בהתאם לצורך ובדרך שהכי פחות פוגעת באדם לו ממנים. לצורך כך מוגשת בדרך כלל חוות דעת רפואית, הבוחנת האם האדם מבין בנושאים להם נדרש מינוי, והאם הוא מסוגל לטפל בענייניו.

בקשה למינוי אפוטרופוס לדין, לגוף או לרכוש

ניתן לבקש מינוי לגוף או לרכוש או לשניהם.

את הבקשה מגיש עורך דין אפוטרופסות בשם הורה, בן זוג, או קרובי משפחה אחרים של האדם. כמו כן יכול להגיש אותה היועמ"ש.

הבקשה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה, לפי מקום מגוריו של האדם שבשבילו מוגשת הבקשה.

בתות הבקשה יש לפרט את הסיבות בגינם היא מוגשת, לאיזה עניין נדרש מינוי, עמדת האדם שמבקשים למנות לו (ככל שניתן לקבל עמדתו), פרטי קרובים מדרגה ראשונה ועמדתם, ואת מי מציעים למנות.

לטופס בקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף כתב הסכמה למינוי של האדם אותו מציעים למנות, וכן תצהיר של המבקש.

חוות דעת רופא פסיכוגריאטרי ועובד סוציאלי

בבקשה לקשיש או פסול דין יש לצרף חוות דעת פסיכיאטרית או של רופא משפחה, לגבי השאלה האם הוא יכול לדאוג לענייניו והאם הוא מבין מה משמעות המינוי. בית המשפט יכול לבקש חוות דעת רפואית נוספת.

רצוי לצרף חוו"ד עובד סוציאלי ככל שישנה. אם לא צורפה חוות דעת עובד סוציאלי, בית המשפט יבקש ממשרד הרווחה לעורך אחת כזו.

צו בית משפט למינוי אפוטרופוס

כאמור, רק בית המשפט מוסמך ליתן צו מינוי. לצורך כך בית המשפט בודק פרטים ושוקל שיקולים שונים.

בית המשפט בודק האם הופקד ייפוי כוח מתמשך.

מינוי אפוטרופוס לקטין, לקשיש או לחולה נפש

את המינוי עושים לאדם שהוכרז פסול דין, לקטין שהוריו נפטרו או הוכרזו כפסולי דין, חולה נפש, בוגר בעל צרכים מיוחדים, הורה מבוגר, קשיש שאינו יכול לדאוג לענייניו, ואדם שמאושפז בבית חולים ואינו יכול לקבל החלטה בקשר לביצוע הליך רפואי.

הורה כאפוטרופוס טבעי

בעקרון הורה הוא אפוטרופוס טבעי ומוסמך לעשות פעולות בשם ילד שלו. העניין מסתבך כאשר יש לבצע פעולות של מכירת נכסים עבור קטין. במקרה כזה, על ההורה לבקש מבית המשפט אישור למכור נכס של קטין באמצעות הוריו, האפוטרופוסים הטבעיים.

את מי ממנים?

הממונה יכול להיות כל אדם, אך בדרך כלל ממנים קרוב משפחה או בעל מקצוע מתאים כמו עורך דין.  כמו כן יש תאגידים ועמותות שלוקחות על עצמן טיפול זה. לפי החוק גם האפוטרופוס הכללי יכול להתמנות.

בקשות אפוטרופוסים

במהלך טיפול בחסויים, נדרשים פעמים רבות להגיש בקשות שונות לבית המשפט. למשל לאשר פעולות כמו מכירת נכס לטובת טיפול באדם. אנו מסייעים בהגשת הבקשות.

כמו כן אנו מסייעים ברישום הערות על המינוי, הגשת פרטה של נכסי חסוי ביום המינוי וכן דוחות אפוטרופסות המוגשים לביקורת אצל האפוטרופוס הכללי.

דוח תקופתי, פרטה, סל מחיה

טרם הגשת בקשת המינוי וטרם חתימה על הסכמה, יש לקחת בחשבון שבמהלך הטיפול בחסוי יש בירוקרטיה רבה. כך יש למלא מיד עם המינוי פרטה של הנכסים. לאחר מכן לאשר סל מחיה ולהגיש דוח תקופתי כל שנה מבוקר ע"י רואה חשבון. מסמכים אלו יש להגיש לבדיקת ואישור האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל.

ביטול מינוי אפוטרופוס

ישנם מקרים בהם צריך לבטל את המינוי. כך כאשר האדם כבר מסוגל לטפל בענייניו. גם במקרה של פטירה כבר אין צורך במינוי.

החלפת אפוטרופוס

כאשר יש ניגוד עניינים של האפוטרופוס או שהוא אינו פועל לטובת החסוי, כמו כאשר בן משפחה מנסה להשתלט על נכסי האדם, יש להגיש בדחיפות בקשה לביטול המינוי.

ייפוי כוח מתמשך

באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך יכול אדם המעוניין לקבוע את זהות מי שיטפל בענייניו האישיים, הרפואיים או הרכושיים, כאשר לא יוכל לעשות זאת. מדובר בדרך אלטרנטיבית החוסכת מינוי אפוטרופוס על כל הכרוך בכך. בייפוי הכוח אפשר גם לתת הוראות שונות כיצד יתנהלו העניינים השונים.

עורך דין אפוטרופסות

טיפול בחסויים הוא נושא מורכב ורגיש. לפני כל פעולה חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה לאפוטרופסות.

תוכן
עוד שירותים
אפוטרופוס
הסכם ממון
תרגום נוטריוני
מנהל עיזבון
עורך דין צוואה
עורך דין לענייני ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין