03-5758484
עו"ד צוואות וירושות » מנהל עיזבון » הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

בפטירת המוריש, עזבונו יחולק לאחר שניתן צו ירושה לפי הוראות חוק הירושה - "ירושה על פי דין". אם יש צוואה הוא יחולק לאחר שניתן צו קיום צוואה לפי הוראות הצוואה - "ירושה על פי צוואה". כאשר היורשים מבקשים לשנות מהוראות חוק הירושה או הוראות הצוואה, הם יכולים לעשות זאת באמצעות הסכם חלוקת עיזבון לאחר צו ירושה או צו קיום צוואה. הסכם ירושה בין אחים - הסכם בין יורשים נערך בהתאם להוראות סעיף 110 לחוק הירושה, אשר גובר על הוראות חוק הירושה או הוראות הצוואה. דרך נוספת היא הסתלקות מירושה.

מדוע נדרש הסכם ירושה בין אחים?

פעמים רבות מבקשים היורשים לשנות את החלוקה מטעמים שונים, כגון:

  • קשר סנטימנטלי של אחד היורשים לנכס מסוים.
  • כאשר יורש אחד הוא כבר בעלים של חלק מאחד הנכסים ורוצה להיות בעלים מלא שלו.
  • העברת זכויות בין יורשים על מנת לא להמשיך להחזיק בנכסים ביחד, דבר שעלול לגרום ויכוחים וחיכוכים מיותרים. בלי חוזה חלוקה בין האחים, יידרש לבסוף פירוק שיתוף במקרקעין.

הסכם בין יורשים מול הסתלקות מירושה

סעיף 110(א) לחוק הירושה קובע כי חלוקת העיזבון יכולה להתבצע, אף שונה מהחוק או הצוואה, על פי הסכם בין היורשים או לפי צו של בית המשפט. כך היורשים יכולים להגיע להסכמות ביניהם או באמצעות הצעה של מנהל עיזבון. לחילופין כאשר אין הסכמה, מנהל העיזבון יכול להביא את הצעת החלוקה לאישור בית המשפט. אישור בית המשפט יכול להיות גם להסכם כאשר אחד היורשים נעדר.

סעיף 6 לחוק הירושה קובע כי יורש יכול להסתלק מכל חלקו, מחלק מחלקו או ממנה המגיעה לו על פי צוואה. ההסתלקות יכולה להיות הסתלקות כללית לטובת כלל היורשים, או הסתלקות לטובת אדם ספציפי, ובלבד בן זוג, צאצא או אח של המנוח.

ההבדלים העיקריים הם:

  1. מועד ההסכם הוא לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. ההסתלקות הינה לפני מתן הצו, והיא מוגשת לרשם יחד עם הבקשה למתן צו. 
  2. הסתלקות אינה בעד תמורה, ואילו הסכם הוא נתינת חלק מהעיזבון תמורת קבלה של נכס אחר מהעיזבון.

פטור ממס באמצעות הסכם חלוקת עיזבון

ס' 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע שהורשה אינה מכירה. המס יחול רק במכירה על ידי היורש. החישוב נעשה לפי מועד הרכישה של המוריש. המס לא נמחק אלא דחיית אירוע מס.

אם היורשים לא מעוניינים בחלוקת הירושה בהתאם לחוק או הצוואה, יש הבדל משמעותי בתוצאה אם אם יחלקו רגיל ולאחר מכן יעשו מכירות ביניהם או יערכו הסכם חלוקה ביניהם. כל מכירה תחייב אותם במס רכישה, מס שבח והיטל השבחה.

לעומת זאת חלוקה שונה באמצעות הסכם חלוקה בין יורשים, אינה נחשבת מכירה. לפי הוראת סעיף 5(ג)(4) בחוק מיסוי מקרקעין וכן הו"ב רשות המיסים מס' 7/201, העברת מקרקעין בדרך של הסכם חלוקת עזבון אינה עסקה במקרקעין.

כך למשל חלוקה של דירה מול דירה מהעיזבון, או דירה מהעיזבון מול כספים מהעיזבון אינם נחשבים לעסקה. לכן העברות לפי הסכם חלוקת עיזבון לא מחויבות בתשלום מיסים, ופטורות ממס רכישה, פטורות ממס שבח, פטורות מהיטל השבחה. 

למשל עיזבון אשר כולל 2 דירות וש 2 יורשים. במקום שכל אחד מהם יקבל חצי דירה והם ימשיכו להיות שותפים. יעשו הסכם שכל אחד מקבל דירה אחת, ולא יחויבו במס. אולם אם לאחר חלוקת העיזבון הם ירצו לעשות זאת הם יחויבו במס שבח, מס רכישה והיטל השבחה, ככל עסקה. 

אפילו הסכמה על חלוקה של כסף מהעיזבון מול דירה אינה מחויבת במס כל זמן שהיא נעשית לפני החלוקה. ההסכם אף לא חייב להיות שוויוני ובלבד שיש הסבר לחלוקה.

חשוב לציין כי כל האמור תלוי בשלושה תנאים:

  • הכספים הינם מכספי העיזבון, ולא כאשר נכנס כסף חיצוני שאז זו עסקה במקרקעין החייבת במס. 
  • אם נעשתה כבר חלוקה, לא ניתן לחלק מחדש ללא תשלום מס.
  • הסכם חלוקת עיזבון שפוטר ממס יכול להיערך רק בין יורשים לפי חוק או לפי הצוואה ולא בין אנשים שאינם צד לירושה.

אישור בית משפט להסכם ירושה בין אחים

האם צריך להגיש בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון?

אין צורך באישור הסכם חלוקת עיזבון בבית המשפט, הוא בר תוקף גם ללא אישור כזה. יחד עם זאת, בעת רישום בטאבו, צריך אחד מהשניים הסכם מאושר על ידי בית משפט או חתימת כל היורשים על בקשה לרישום ההסכם.

אף שההסכם תקף אף ללא אישור בית המשפט, לעתים חשוב להביאו לאישור בית המשפט על מנת ליתן לו תוקף וכל על מנת למנוע ערעור עתידי מסיבות של איום, הטעיה וכו'.

כמו כן, מקום בו אחד היורשים נעדר, יש צורך באישור בית המשפט להסכם.

הסכם חלוקת עיזבון לאחר צו ירושה

מתי עורכי הסכם חלוקת ירושה בין יורשים?

המועד לעריכת ההסכם הוא לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, אך לפני חלוקת הנכסים והרישום בטאבו בפועל, עורכים היורשים את ההסכם ביניהם. עם צו ירושה, הסכם החלוקה וכן טופס בקשה לרישום הסכם, ניגשים ללשכת רישום מקרקעין ומבקשים לבצע את הרישום בהתאם להוראות ההסכם.

עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

חשוב לערוך את ההסכם בעזרת עורך דין לענייני ירושה מומחה, על מנת שלא תפגעו מהסכם על נכסים משמעותיים. 

בעת עריכת ההסכם חשוב לשים לב לפרטים רבים וביניהם:

הצדדים להסכם – הינם יורשים בלבד ולא אנשים זרים.

הנכסים עליהם חל ההסכם – בהסכם ניתן לכלול את כל נכסי העיזבון או חלקם בלבד.

ביטול הסכם חלוקת עיזבון

האם ניתן לחזור או לבטל הסכם בין יורשים? התשובה היא שאין הוראת חוק ספציפית לגבי חזרה מהסכם חלוקת עיזבון. אולם כמו כל הסכם, אחד היורשים יכול לטעון שלא הבין על מה חתם, שחתם תחת איום, חוסר תום לב של הצד השני, מרמה, עושק וכו'. כמו כן ניתן לדרוש ביטול הסכם עקב הפרה על ידי הצד השני.

הסכם ירושה בחיים

בסעיף 8 (א) לחוק הירושה נקבע כי לא ניתן לעשות בחיים הסכם על ירושה או ויתור על ירושה של אדם.

למרות האמור בית המשפט העליון קבע בפס"ד בע"מ 8974/12 כי ניתן לעשות הסכם חלוקת עיזבון בחיים. כלומר לא ניתן לעשות הסכם מי היורש, אבל כן אפשר לעשות הסכם כיצד יחולק העיזבון.

מתי צריך לעשות הסכם בין יורשים?

את המסמך עושים לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, וטרם חלוקה בפועל.

האם ניתן עשות הסכם בין יורשים בחיי המוריש?

הסכמה בחיים סותרת את סעיף 8 לחוק הירושה, האוסר עסקאות בירושה, ללא צוואה.
הסכמות אלו יכולות להיות תקפות באמצעות ניסוח זהיר ומדויק.

האם נדרש אישור בית משפט להסכם חלוקת עיזבון?

החוק אינו מחייב את אישור בית המשפט לענייני משפחה. אולם במקרים מסוימים יש צורך באישורו כגון כאשר יש קטין או נעדר, או כאשר רוצים לתת להסכמות תוקף של פסק דין.

תוכן
עוד שירותים
ייפוי כוח מתמשך
פירוק שיתוף במקרקעין
מס ירושה בישראל
העברה ללא תמורה
מזונות מן העיזבון
חובות נפטר
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין