03-5758484

חובות נפטר

מהי אחריות היורשים לחובות העיזבון? - נפטר השאיר חובות כמו מינוס בבנק, האם ניתן לגבות אותם וכיצד? הכלל הוא נושי הנפטר גובים תחילה ולאחר מכן מקבלים היורשים את היתרה. מה קורה כאשר יש ירושה שלילית, כלומר יורשי המנוח לא קיבלו נכסים בירושה כי המנוח הותיר רק חובות, האם הם צריכים לשלם אותם? האם חובות עוברים בירושה? כיצד תובעים אדם שנפטר? האם תעזור הסתלקות מירושה? האם ניתן לתבוע אדם שנפטר? על כך במאמר שלהלן.

תביעה כספית נגד עיזבון

האם עיזבון הוא אישיות משפטית? האם ניתן לתבוע עיזבון והאם עיזבון יכול לתבוע? התשובה היא כי עיזבון אינו אישיות משפטית. מאחורי העיזבון יש את היורשים. כל עוד לא חולקה הירושה, לא בטוח מי הם היורשים ולכן יש וקשי להגיש תביעה נגד עיזבון וכן יש קושי להגיש תביעה כנגד מי שחייב לו כסף, למשל. הפתרון הוא מינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע שמטרתו לנהל הליכים משפטיים בשם העיזבון.

חובות נפוצים

מנוח יכול להשאיר חובות מסוגים שונים, כגון:

  • חוב ארנונה של נפטר. 
  • חוב כרטיס אשראי או מינוס בחשבון בנק של נפטר. 
  • חובות לביטוח לאומי. 
  • חובות של נפטר בהליך הוצאה לפועל או פשיטת רגל.
  • חוב לעובד זר – אם עבד יותר משנה, כגון דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, פדיון חופשה וכו'.

האם חובות עוברים בירושה?

האם יש אחריות יורשים לחובות עיזבון כאשר הם קיבלו ירושה שלילית, למשל כזו הכוללת רק חובות בהוצאה לפועל או לבנקים? האם חובות של הורים עוברים לילדים?

חוק הירושה קובע כי ירושה מתחלקת עפ"י צוואה. בהעדר צוואה היא מתחלקת עפ"י הוראות החוק, דהיינו לבן או בת הזוג וכן אל פרנטלות הירושה (ילדים, הורים או צאצאיהם, סבים או צאצאיהם).

עיזבון הוא מסת הנכסים שהותיר אחריו אדם שנפטר, כולל חשבונות בנק, נכסי מקרקעין וכו' וכן חובות. בדרך כלל העיזבון הוא חיובי דהיינו הנכסים גדולים מההתחייבויות. במקרה כזה משלמים תחילה את חובות העיזבון ואז הנכסים הנותרים מחולקים ליורשים.

ירושה שלילית – חובות נפטר ללא ירושה

מה עושים כאשר החובות עולים על הנכסים? האם חובות עוברים בירושה? מה קורה עם חובות נפטר ללא עיזבון?

הכלל הוא: יורש אינו חייב יותר ממה שקיבל מהעיזבון, לכן נושה לא יקבל סכום הגבוה משווי נטו של העיזבון, אף אם למעשה לא יקבל את מלוא החוב כלפיו. אולם יש יוצאים מהכלל עקב תרמית כלפי הנושה.

סדר התשלומים מקופת העיזבון

לפני חלוקת העיזבון משולמים החובות. לכן חובות העיזבון משולמים בסדר הבא:

  • הוצאות לוויה וקבורה של המנוח.
  • הוצאות ניהול העיזבון.
  • חובות לאנשים וגופים שונים.
  • חלוקה יתרת העיזבון ליורשים על פי דין או נהנים עפ"י צוואה.

אם החובות עולים על שווי העיזבון כולל כספים ונכסים, הנושים יקבלו רק חלק מהחוב בהתאם לנכסי העיזבון. במקרה רגיל (כאשר אין תרמית של היורשים) הם לא יחויבו להוציא מכיסם כספים לתשלום החובות.

אם יורש שילם יותר מחלקו היחסי בירושה, הוא יכול לדרוש מהיורשים האחרים את השבת החלק היחסי.

ירושה שלילית

כאמור, הכלל הוא כי יורש אינו חייב לשלם יותר ממה שקיבל. לכן אם העיזבון ביתרה שלילית, הנושים יצטרכו להסתדר ביניהם ללא אפשרות לגבות מהיורשים. אולם, אם העיזבון חולק לפני תשלום חובות, הם יצטרכו להחזיר מה שקיבלו.

כמו כן אם בחוסר תום לב, העיזבון חולק לפני החזרת חובות עליהם ידעו היורשים, הם יחויבו בתשלום מלוא חובות העיזבון.

הסתלקות מירושה

האם הסתלקות מירושה הינה פתרון טוב במקרה של חובות עיזבון, האם כדאי לעשות זאת? משמעות ההסתלקות היא כאילו האדם מעולם לא ירש, והירושה עוברת ליורשים האחרים. מאחר שבכל מקרה היורשים אינם מחויבים בתשלום חוב מעבר לשווי נכסי העיזבון, הם אינם גורמים בכך נזק לנושים, ולא ניתן להתנגד להסתלקות. מצד שני התועלת מהסתלקות אינה רבה, אלא בעיקר בהורדת מטרידים. 

הסתלקות הינה הליך מורכב שצריך להיעשות לאחר היוועצות עם עורך דין ירושה ועיזבון. 

הסתלקותו מירושה של יורש לצורך הברחה מנושים

האם תתאפשר הסתלקות מירושה של יורש שחייב כספים בהוצאה לפועל או פשיטת רגל, והנושים מבקשים לגבות מחלקו בעזבון?

כעיקרון נושה רשאי לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני, כדי לקדם חלוקה ליורש החייב לו. אף כי הליך הסתלקות מירושה הוא הליך לגיטימי, בית המשפט כנראה יפסול הסתלקות שכל מטרתה להבריח נכסים מנושים.

האם ניתן לתבוע אדם שנפטר

התשובה היא כי הדרך לתבוע את הנפטר היא באמצעות תביעת העיזבון. לשם כך ממונה מנהל עיזבון המנהל את ההליכים המשפטיים ומשמש כתובת לתביעות של ותביעות כנגד העיזבון.

משכנתא בירושה

בדרך כלל המשכנתא משולמת על ידי ביטוח חיים של הנפטר ובכך נמנע עוגמת נפש מהיורשים. יש מקרים נדירים בהם משום מה אין ביטוח חיים או שהוא לא חל, ובמקרה זה חוב המשכנתא ממשיך לחול על הנכס. אם נאמר לכם שאין ביטוח או שהוא לא חל, ראוי לבדוק עניין זה בעזרת עורך דין, שכן יתכן שיש לכם עילת תביעה טובה.

ראוי לציין את המקרה של משכנתא הפוכה. מדובר במשכנתא בה הבנק נותן סכום כסף, כאשר לאחר 120 הוא גובה את החוב המקורי בתוספת ריבית והצמדה מתוך מכירת הנכס. מכיון שזו הדרך המוגדרת מלכתחילה לתשלום החוב, אין ביטוח חיים למשכנתא זו.

הלוואה על חשבון ירושה

יורש יכול לקחת הלוואה, והוא מבטיח שהתמורה תשולם מתוך ירושה שעתיד לקבל. אולם המלווה בסיכון שלא תהיה ירושה, או שתהיה צוואה המדירה את היורש הלווה.

האם ניתן לבצע הסכם הלוואה בין אחים על חשבון ירושה עתידית?

צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל

אם קיבלתם ירושה שלילית, בה שווי החובות עולים על הנכסים, העיזבון יעבור לניהול בפשיטת רגל. המנהל המיוחד או הנאמן יעבוד לפי נוהל פרסום הזמנת נושים להגיש תביעות חוב, ולקבל כנראה חלק מהחוב כלפיהם.

קישורים חשובים:

שאלות ותשובות בנושא חובות העיזבון

האם יורשים אחראים לתשלום חובות שהשאיר נפטר?

חוק הירושה קובע שבמקרה של ירושה שלילית, דהיינו החובות עולים על הזכויות, היורשים אינם אחראים כעיקרון לתשלום החובות. לכלל זה יש יוצאים מהכלל, כמפורט במאמר.

כיצד ניתן לגבות חובות מעיזבון?

ניתן לגבות חוב של העיזבון רק לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה. דרך נוספת היא מינוי מנהל עיזבון זמני. במקרה כזה יש להגיש תביעת חוב למנהל העיזבון.

מה צריך לעשות עם חוב שהשאיר המנוח בחשבון בנק משותף?

שותף בחשבון בנק עלול למצוא עצמו נושא בחובות לבד, כאשר הנפטר לא השאיר צוואה. אחת האפשרויות היא שיש ביטוח חיים לטובת הלוואה. בכל מקרה כדאי במקרה כזה לפנות להתייעצות עם עורך דין צוואות וירושות.

תוכן
עוד שירותים
ייפוי כוח מתמשך
פירוק שיתוף במקרקעין
מס ירושה בישראל
העברה ללא תמורה
מזונות מן העיזבון
הסכם חלוקת עיזבון
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין