03-5758484
עו"ד צוואות וירושות » עורך דין לענייני ירושה

עורך דין לענייני ירושה

דיני הירושה וחוק הירושה נוגעים לכל אחד, בקבלת ירושה מקרוב שנפטר, כאשר צריך להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה ולהסדיר את חלוקת העיזבון. כמו כן לרוב אדם מעוניין לתכנן את הורשת נכסיו, חלוקת ירושה, והן בקבלת ירושה מקרוב שנפטר. עורך דין לענייני ירושה יכול לעזור לכם לתכנן את ההורשה ולערוך צוואה. לאחר פטירה, עורך דין לענייני ירושה יעזור לכם להוציא צו ירושה על מנת לחלק את העיזבון, לתכנן את קבלת הרכוש, מס ירושה, ניהול עיזבון, הסכמים בין יורשים ועוד.

באתר תמצאו מידע רב בצורה ברורה על הליכי ירושה, לרבות בנושאי סכסוכים בין יורשים, מס ירושה ועוד מידע רב בליווי חקיקה, פסיקה ודוגמאות.

תפקידי עורך דין לענייני ירושה

מהו עיזבון ומתי ממנים מנהל עיזבון?

עיזבון הוא מסת נכסי המנוח בעת פטירתו. העיזבון כולל את נכסי המקרקעין, חשבונות בנק, זכויות בחברות ותאגידים, מניות אגרות חוב ועוד. העזבון כולל גם את חובות הנפטר. על מנת לחלק את העיזבון יש להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

לעתים, אם מדובר בעיזבון מורכב יש להגיש בקשה למנות מנהל עיזבון שתפקידו לשמור על נכסי העיזבון. כמו כן עליו לשלם חובות, לנהל הליכים משפטיים בשם העיזבון ולהגיש בקשה לחלוקת נכסי העיזבון ליורשים על פי דין או לזוכים על פי צוואה.

חוק הירושה ודיני ירושה

דיני הירושה בישראל נלמדים מ-חוק הירושה, התשכ"ה-1965, תקנות הירושה, תקנות שונות ופסיקה של בתי המשפט. חוק הירושה קובע כי חלוקת עיזבון תעשה באחת משני אפשרויות: 

ירושה על פי צוואה

כאשר ישנה צוואה בה המנוח הביע את רצונו כיצד לחלק את עזבונו לאחר פטירתו, יש להוציא צו קיום צוואה. לאחר מכן העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה. החוק מפרט כיצד עורכים צוואה בעלת תוקף מחייב. כמו כן כיצד מגישים התנגדות לצוואה וכן מהן העילות להתנגדות.

צו ירושה על פי דין

כאשר אין צוואה, יש להוציא צו ירושה לצורך חלוקת  העיזבון לפי הוראות חוק הירושה. בחוק נקבע כיצד מתחלקת ירושה ללא צוואה. לבן הזוג יש מעמד מיוחד והוא זכאי למיטלטלין והמכונית, למחצית או כל הדירה וכן מחצית או יותר מכל העיזבון. שאר העיזבון יחולק לילדיו של המוריש או קרובים אחרים.

הסכם חלוקת עיזבון והסתלקות מירושה

למרות האמור לעיל, החוק מאפשר חלוקה שונה ממה שנקבע בצוואה או מהוראות חוק הירושה. זאת באמצעות הסכם חלוקת עיזבון שיורשים עורכים ביניהם, או באמצעות הסתלקות מירושה באמצעות תצהיר הסתלקות.

עורך דין לצו ירושה

לאחר פטירת המנוח, מבקשים יורשיו לקבל את חלקם בירושה. לצורך כך עליהם לקבל צו משפטי המאשר לרשום נכסי מקרקעין על שמם או לממש חשבון בנק של המנוח.

עורך דין לגישור סכסוכי ירושה

סכסוכים בין יורשים הם דבר נפוץ, במיוחד אם העיזבון כולל נכסים משמעותיים. אדם שמעוניין למנוע סכסוים בין יורשיו, מוטב שיכתוב צוואה ברורה ומדויקת, וכדאי שגם לא תהיה צוואה מפלה או מנשלת. כדאי שהמצווה יבהיר בצוואה או במסמך נוסף את הסיבות לחלוקה, וזאת כדי להרגיע את היורשים וכן להראות לבית המשפט שהמצווה הבין בטיבה של צוואה ולא הייתה עליו השפעה בלתי הוגנת.

במקרים בהם יש סכסוכים בין יורשים חשוב לקחת עו"ד ירושה שיגשר בין הצדדים, שהרי הם ממשיכים להיות משפחה אחת.

אם כל המאמצים לשלום וניסיונות הגישור לא צלחו, תעזרו בעורך דין מומלץ בנושא סכסוכי ירושה שיוכל לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר, ואת הייצוג ההולם בבית המשפט לענייני משפחה, כדי לשמור על זכויותיכם.

תוכן
עוד שירותים
חלוקת ירושה בגירושין
יורש אחר יורש
רשם הירושות
סכסוך בין יורשים
דירת ירושה
מימוש צו ירושה בבנק
הסתלקות מירושה
ירושה על פי דין
צו ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין