03-5758484

הסתלקות מירושה

יחד עם הגשת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ניתן להגיש תצהיר בקשת הסתלקות מירושה או הסתלקות מצוואה. בדרך זו יכול יורש להסתלק מכל העיזבון, מאחוזים ממנו או ממנה מסוימת שקיבל בצוואה. ההסתלקות יכולה להיות לטובת ככל היורשים או לטובת יורש ספציפי.

שינויים לאחר פטירה

אחד מהשינויים הנפוצים לאחר פטירה הוא בקשה של חלק מהיורשים להסתלק מירושה בהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה. לא ניתן להכריח אדם לרשת ולכן יורש יכול לבקש להסתלק מטעמים שונים, כגון: על מנת שהורה שלו יקבל מנה יותר גדולה; לברוח מאחריות לחובות העיזבון; להבריח נכסים מנושי היורש; ועוד.

אפשרות נפוצה נוספת לשנות את החלוקה היא באמצעות הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון. בניגוד להסתלקות שנעשית עם הגשת הבקשה לצו ירושה, על הסכם חלוקת עיזבון חותמים לאחר שניתן צו ירושה ולפני חלוקה בפועל ורישום בטאבו.

תוצאות הפעולה – יורש שהסתלק, רואים אותו כאילו לא ירש אף פעם, ואין עליו חובות של העיזבון.

פרוצדורת הסתלקות מירושה

פעולה זו נעשית באמצעות תצהיר הסתלקות וכן ציון הפעולה בבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה אשר מוגשת לרשם לענייני ירושה. (במקרה שהפועלה לא בוצעה בזמן ניתן להסתלק גם לאחר צו ירושה או צו קיום צוואה, אך לא לאחר חלוקת העזבון).

הסתלקות יכולה להיות מאחד מאלו: מכל חלקו של יורש בעזבון, מאחוז מסוים מחלק היורש בעזבון; או ממנה אשר מגיעה לו לפי הוראות הצוואה (זו סיבה נוספת לערוך צוואה).

ההסתלקות יכולה כללית או ספציפית – יורש יכול להסתלק באופן כללי, ואז את החלק יקבלו כלל שאר היורשים. יורש יכול גם להסתלק לטובת אדם מסוים ובלבד שהוא אחד מקרוביו הבאים של המוריש: בן הזוג, ילד או אח של המוריש.

הסתלקות קטין – אם יורש קטין או פסול דין יבקש להסתלק, הדבר מחייב אישור בית משפט.

ביטול הסתלקות מירושה וחזרה ממנה

אחת מהסיבות שיורש מסתלק הוא כדי להבריח רכוש מנושיו. במקרה זה אם בית מתרשם כי ההסתלקות נעשתה בחוסר תום לב, רק במטרה להבריח נכסים מנושים, הוא יכול לבטל את ההסתלקות. יצוין כי נושים היודעים  על ירושה צריכים לפעול מיידית בבקשה למינוי מנהל עיזבון זמני, וכן הטלת עיקול על הירושה.

לעומת זאת, אם יורש מבקש לחזור בו מהסתלקות, בית המשפט לא מאפשר זאת, מכיון שלהליך שבוצע והתצהיר שנחתם יש כח להפוך אותו כאילו מעולם לא ירש. אולם אם יוכח כי ההסתלקות נעשתה תחת איום, הטעיה, וכיו"ב, בית המשפט יכול ליתן לו לחזור מהסתלקות.

מועד ההסתלקות

מהפטירה עד חלוקת העזבון בפועל. הסתלקות לאחר חלוק עיזבון תעשה רק בנסיבות חריגות, באופן של תיקון צו ירושה.

בפועל הבקשה מוגשת יחד עם הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה.

תצהיר הסתלקות מירושה

הסתלקות חייבת להיות בכתב ולא בהתנהגות ואפילו לא בהצהרה בעל פה. הדרך שנקבעה לכך היא באמצעות תצהיר הסתלקות מירושה מאומת ע"י עו"ד. 

תצהיר הסתלקות מעיזבון יכלול הצהרה לטובת מי היורש מסתלק, ומאיזה שיעור מחלקו או מנה מן הצוואה.

לנוסח מלא של התצהיר ראה: נוסח תצהיר הסתלקות מירושה DOC

סיבות הסתלקות מעיזבון

הסתלקות מירושה לטובת הורה – המקרה הנפוץ הוא כדי להשאיר נכסים להורה שנותר בחיים. כגון להשאיר את כל הדירה לאם שהתאלמנה, או להשאיר לה נכסים למחייתה.

מקרים נוספים:

  • מטעמי מיסוי. העברת נכסים בין היורשים בדרך הסתלקות, תחסוך מס רכישה, שבח וכיוב".
  • נכס מכביד, כגון זכות בדירת נופש המחייבת תשלום שנתי גבוה.
  • ניסיון יורש לנושיו להתחמק מחובות לנושיו.
  • ירושה שלילית. בכך יורש מבקש שלא להיות מעורב כלל בתשלום חובות הנפטר.

הסתלקות מצוואה

הסתלקות מצוואה שונה מאשר מירושה, בגלל שהיא מאפשרת ליורש להסתלק לא רק מכל חלקו בעזבון או שיעור מסוים מחלקו בעיזבון, אלא גם ממנה מסוימת שציוו לו בצוואה. לעומת זאת, בירושה על פי דין, יורש לא יכול להסתלק מנכס מסוים.

על מנת לעשות את ההליך כמו שצריך, וכן לבדוק את השלכותיו פנו לעורך דין צוואות וירושות.

הסתלקות מעיזבון – מתי עושים?

המועד הנכון לביצוע הוא עם הגשת הבקשה לצו יורשה או צו קיום צוואה. אם רוצים להסתלק לאחר שכבר ניתן צו, יש להגיש בקשה לתיקון הצו שניתן ולרשום בו הסתלקות.

לטובת מי ניתן להסתלק?

לפי סעיף 6 לחוק הירושה, הפעולה יכולה להיעשות רק באופן כללי או לטובת קרובים מדרגה ראשונה של המוריש.

האם אפשר להסתלק מחלק או מכל הירושה?

הסתלקות הינה אחת משניים:
1. מכל החלקים בעיזבון.
2. ממנה שהיורש זכאי לה לפי הצוואה.

תוכן
עוד שירותים
חלוקת ירושה בגירושין
יורש אחר יורש
רשם הירושות
סכסוך בין יורשים
דירת ירושה
מימוש צו ירושה בבנק
ירושה על פי דין
צו ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין