03-5758484

סכסוך בין יורשים

סכסוך בין יורשים ומלחמות ירושה במשפחה נפוצים מאוד. מהם הגורמים לסכסוכי ירושה בין אחים, כיצד ניתן להימנע מהם ולשמור על יחסים טובים בין יורשים, ומה לעשות אם כבר נקלעתם למאבקי ירושה או צוואה? כל המידע מאת עורך דין לפתרון סכסוכי ירושה.

לצערנו כולנו מכירים מצבים בהם חלוקת ירושה בין אחים הופכת למצב בו אחים לא מדברים בגלל סכסוך בין יורשים.

מהו סכסוך בין יורשים?

אדם שנפטר משאיר אחריו עיזבון הכולל רכוש כמו דירות, חשבונות בנק, מניות אגרות חוב, זכויות בחברות, זכויות בקופות גמל וביטוחי חיים, רכב, מיטלטלין ועוד. רכוש המנוח אמור להתחלק בין יורשיו לפי צוואה שכתב או חלוקת ירושה לפי דין הוראות חוק הירושה.

אלא שרכוש זה עשוי להיות מקור מתח משפחתי במקום ליהנות ממנו. מאחר שמדובר בסכסוך משפחתי עולים רגשות מהעבר וקונפליקטים של שנים רבות שמצאו להם זמן להתפרץ, המקשים על פתרון. גם ההורים אינם בשטח להשכין שלום.

ברוב המקרים היורשים מצליחים להגיע להבנות ביניהם ולחלק את הירושה בכבוד הדדי ללא מחלוקות משמעותיות. אך במקרים אחרים מתחילים "קרבות ירושה".

חופש הציווי

הסיבה העיקרית לסכסוכים בין יורשים נסוב אודות הצוואה. הסיבה לכך היא האפשרויות הפתוחות בפני עורך הצוואה, לרבות בדרך לא שוויונית או צוואה מדירה ומקפחת. החוק בישראל קובע כי אדם חופשי לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו. אדם אף יכול לנשל את ילדיו מהירושה, כך שבעת חלוקה בין אחים הם לא יקבלו חלקים שווים. המצווה יכול בעל עת לבטל או לשנות את הצוואה.

סכסוכי ירושה נפוצים

רוב מריבות ירושה בין אחים, הם סביב צוואה מדירה או מקפחת. אולם קיימים גם מחלוקות רבות אחרות. להלן נפרט על סכסוכים נפוצים:

 • התנגדות לצוואה – אולי המקרה הכי מוכר של סכסוך בין יורשים. חוק הירושה נותן למצווה חופש פעולה כמעט מוחלט, למי להוריש את רכושו. אם אחד היורשים הודר מצוואה, צפו להליך מורכב בו הוא יטען טענות שונות כנגד צוואה ויגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה. אתת ההתנגדות יש להגיש תוך 14 יום מעת פרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה. סיבות ההתנגדות רבות ומגוונות, כגון שהמנוח לא ידע על מה חתם, הוא לא היה בעל כשירות משפטית לכתיבת צוואה, שהיתה מעורבות בעריכת צוואה, שהיא נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת, היא נחתמה תחת לחץ ואיום, תרמית או הטעיה, שהפרשנות שלה שונה, יש צוואה מאוחרת ועוד. בית המשפט נתקל בקושי, שכן מצד אחד יש את עיקרון מצוה לקיים דברי המת. אך מצד שני לא ברור שזה אכן היה רצון המת.
 • חוות דעת רפואית שהמצווה לא היה כשיר – חוות דעת על אדם שכבר אינו בחיים, מסתמכת על ממצאים רפואיים מעת בה הנפטר היה בחיים. לכך יש להוסיף ראיות כמו עדויות מטפלים ומכרים, סרטונים, ועוד.
 • ביטול מתנה בחיים – אחד מגורמי המחלוקת בין יורשים הוא מקרה בו אחד האחים קיבל מהמנוח דירה או סכום כסף גדול וטוען כי זו מתנה. שאר האחים טוענים שהוא לקח את הכסף, או שקיבל משהו באופן זמני בלבד.
 • התנגדות למתן צו ירושה – יורש יכול להגיש התנגדות למתן צו ירושה, או אף בקשה לביטול צו ירושה שכבר ניתן. 
 • סכסוכים בין ילדי המנוח לאלמנתו – במקרים של נישואים שניים, נפוצים סכסוכי ירושה בין בת הזוג לבין הילדים מנישואים ראשונים. אחד הויכוחים העיקריים הוא האם לאלמנה יש זכות להמשיך להתגורר בדירתו של המנוח. 
 • פירוק שיתוף בדירת ירושה.

תביעת גניבת ירושה

סוג אחד של סכסוכי ירושה בין אחים הוא תביעת גניבת ירושה המוגשת נגד אח שטיפל בהוריו, כשכל אחיו המשיכו בחייהם. סיוע זה נדרש כאשר ההורים המתבגרים צריכים עזרה בביצוע קניות, ניהול משק הבית וגם טיפול בחשבון בנק, לרבות יפוי כח, זכות חתימה או אף שותפות בחשבון. 

הניסיון מלמד כי האח המטפל בדרך כלל לוקח את כל המעמסה על עצמו, כאשר אחיו אינם מודעים לעלויות השונות, ולא לזמן והטרחה המושקעים.

לאחר 120 של ההורים, האחים נזכרים שיש ירושה. אם האחים ציפו לקבל ירושה גדולה, אך התאכזבו מהקיפה האמיתי, הם טוענים כי האח שטיפל מעל בכספי ההורים, הוציא מהם כספים במרמה, רוקן את נכסיהם, ולמעשה גזל את הירושה.

אנו לא שוללים, כי יש מקרים בהם הטיפול בהורים מנוצלת לרעה, אך יש מקרים רבים בהם לאח שטיפל מגיע צל"ש ולא טר"ש. אותו בן שהשקיע מאמצים, זמן וטרחה בעזרה להוריו, מקבל סטירת לחי, בדמות התנגדות לצוואה או תביעת השבה במסגרתה נדרש הבן להוכיח מה היו הוצאות ההורים.

הכנה בחיים כנגד טענה של גניבת ירושה בחיים

לאור החשש של מריבות ירושה בין אחים בגין טענות אלו האמור מומלץ לכל בן מסור המטפל בהוריו, להתכונן ליום שאחרי באופנים הבאים:

תיעוד – לתעד בכתב כל הוצאה, לשמור על חשבוניות, מיילים וכו'. כן לתעד בכתב או סרטון את בקשת ההורה לבצע את ההוצאה. כן לשמור תיעוד על כל ההוצאות בקשר לתשלום לעובד זר, ואישורם על קבלת התשלום.

שיתוף – לשתף במייל את האחים בהוצאות השוטפות והוצאות חריגות של הורים, כדי שצמצום הירושה לא יפול עליהם בהפתעה, והם לא יוכלו לבוא בטענות בעתיד.

הסכמה – להגיע להסכמה כיצד מתקבלות החלטות על הוצאות חריגות. האם צריך הסכמת כל האחים או רק ליידע אותם.

תביעת היקף עיזבון

ישנם מקרים בהם גזל ירושה אינו בדרך הקלאסית של החתמה בכח על צוואה, אלא באופן בו הגזלן טוען כי הנכס בכלל אינו של המוריש. כך למשל במקרה בו אדם מעביר דירה במתנה לקרוב משפחה, על מנת לבצע קומבינת מס, או העלמה מנושים, ולאחר זמן מתברר לו שמקבל המתנה אינה מוכן להחזירה לו.

על יורשו של נותן המתנה להגיש תביעה כנגד נאמן. מקבל המתנה באותו מקרה הוא בעצם "נאמן" של נותן המתנה, ונאמנות הרי יכולה להיעשות גם בעל פה. במקרה זה ברור שהדירה של נותן המתנה שכן הוא התגורר בה שנים בלי לשלם שכירות, שילם את הוצאותיה כמו ארנונה, חשמל ומים.

סכסוכי ירושה – מה חשוב לעשות?

מיד כשעולה חשש לביצוע גזל ירושה, ואף טרם הגשת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, יש לפעול בחלק או כל המישורים שלהלן:

 • לפנות לעורך דין לענייני סכסוכי ירושה.
 • בניית אסטרטגיה וטקטיקה לניהול התיק.
 • עיקול זמני על דירה במתנה או חשבון אליו הועברו כספים, וזאת על מנת למנוע העלמתם.
 • בקשה למתן חשבונות לצורך איתור כספים שהועברו.
 • איתור נכסים נוספים שהוברחו. זאת באמצעות חקירה ובאמצעות השגת מסמכים דרך בקשה לבית המשפט.
 • הגשת תביעה להשבת כספים לעיזבון.
 • בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני אשר ישמש ככתובת לתביעה כנגד העיזבון.
 • איתור מסמכים רפואיים, הזמנת עדים והגשת התנגדות לצוואה.

מניעת מלחמות ירושה

אדם צריך ליתן דעתו לפני הפטירה לסדר ענייניו כך שימנעו מחלוקות בין היורשים, בין השאר:

 • עריכת צוואה תקפה ברורה ומדויקת – תקפה שלא ניתן לערער עליה כלל וכך לא תוגש בקשת התנגדות. מדויקת שלא יתעוררו מחלוקות על פרשנות צוואה. כדאי גם לא לערוך צוואה מקפחת, שתעורר מחלוקות. כמו כן כדאי לחשוב על חלוקת נכסים, כך שיהיו כמה שפחות שותפות בנכסים.
 • רישום פירוט נכסים – עריכת פירוט נכסים. כך היורשים ידעו לאתר את הנכסים בקלות. כך גם ימנע החשש כי אחד היורשים מעלים נכס של העזבון. 

גישור ירושה

במקרים רבים הליכי המשפט בין היורשים אינם מסייעים לאף אחד חוץ מעורכי דינם שמנסים להעצים את הסכסוך. ניהול הליכים בבית משפט משפחה עלולים לקחת שנים, לעלות כסף רב, להעצים את הקרע בין הצדדים ולבסוף לא להביא את התוצאות המיוחלות. לכן מומלץ לגשת להליך גישור מהיר בהסכמת שני הצדדים. מדובר בהליך וולונטרי, אותו ניתן להפסיק בכל שלב, ובו לא מתקבלת החלטה אם אחד הצדדים מתנגד. המגשר שומע את הצדדים ומביא לפשרה מוסכמת על שניהם. מגשר מוצלח יביא לפתרונות יצירתיים שאף ייתרו את מרבית הסכסוך.

עורך דין לפתרון סכסוכי ירושה בין אחים

אם אתם מעורבים בסכסוך כזה, חשוב שתפנו בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין מומחה לסכסוכי ירושה. לאחר שעורך הדין יבחן את כל החומר אשר בידכם, הוא יסייע לכם לנתח את המצב המשפטי, יסביר לכם את האפשרויות העומדות בפניכם ויעזור לכם לגבש אסטרטגיה וטקטיקה בתיק.

כיצד לפתור סכסוך בין יורשים

עריכת צוואה

עורך דין לצוואה – הכי טוב לכתוב צוואה ולפרט בדיוק כיצד תחולק הירושה. צוואה אצל עורך דין עם ניסיון כיצד למנוע מחלוקות משפחתיות ומיסוי מיותר, וכיצד לעשות צוואה ברת תוקף, שלא ניתן לערער עליה. וצוואה ברורה ומדויקת, שלא יהיו שאלות פרשניות. צוואה בכתב יד קל יותר לתקוף אותה, שכן אין יעוץ משפטי ואין גם עדים שיוכלו לעזור לקיום הצוואה אם וכאשר תוגש התנגדות.

צוואה בנישואים שניים – זכרו בנישואים שניים חובה לכתוב צוואה ולערוך הסכם ממון.

צוואה מקפחת – במקרה שערכת צוואה מקפחת לערוך שיחה ולהסביר או להודיע לילדים על הצוואה כך שלא יופתעו ממנה.

הסכם ירושה בין אחים

פטירה פתאומית ללא צוואה – פעמים שאדם תכנן לכתוב צוואה אך דחה זאת והוא נפטר ללא שהשאיר צוואה. במקרה זה תתבצע חלוקת ירושה על פי דין, כלומר הוראות חוק הירושה. במקרה הרגיל חלוקה תתבצע כך שבן/בת הזוג יורש מחצית וילדיו מחצית. הדבר עלול להוביל לשותפות יורשים בנכסים שונים וכן ויכוחים על דרך הניהול. פתרון: הסכם חלוקת עיזבון או פירוק שיתוף בין יורשים.

שאלות ותשובות נפוצות בנושא סכסוכי ירושה

מהם הסיבות העיקריות לסכסוכי ירושה בין אחים?

לצערנו ירושה גורמת פעמים רבות למריבות בין אחים. הסיבות העיקריות הם:
– התנגדות לצוואה לא שוויונית או נישול אחד מהאחים.
– טענות לגניבת ירושה בחיים, באמצעות קבלת הטבות ומתנות.

מהם דרכי הפעולה במצב זה?

לרוב כדאי להגיע לגישור בין האחים באמצעות עורך דין צוואות וירושות מנוסה, שיביא להסכמות בין היורשים.
כאשר אין ברירה יש להילחם על עמדתכם בבית המשפט.

תוכן
עוד שירותים
חלוקת ירושה בגירושין
יורש אחר יורש
רשם הירושות
דירת ירושה
מימוש צו ירושה בבנק
הסתלקות מירושה
ירושה על פי דין
צו ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין