03-5758484

צו ירושה

על מנת לקבל ירושה ממנוח שלא הותיר צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם הירושה. איך מוציאים צו ירושה מקוון? כמה זמן לוקח (⌚) וכמה עולה (💲) להוציא צו קיום צוואה? מה ההבדל בין בקשה ברשם הירושה או ברבנות? מה העלות, המחיר, האגרות וכמה שכר טרחה של עורך דין? ראו להלן.

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי דומה להחלטת בית המשפט. הצו מציין כיצד לחלק את עיזבון מנוח שלא הותיר צוואה. הוראות החלוקה ליורשים, הילדים בן / בת הזוג ושאר הקרובים נקבעות בהתאם לחוק הירושה, וניתן לקרוא עליהם מאמרנו על חלוקת ירושה על פי דין. כאשר ישנה צוואה יש להגיש בקשה לקיום צוואה.

הצו מופק על ידי רשם הירושות, בית הדין הרבני או בית משפט למשפחה. צו זה ניתן לפעמים גם כשישנה צוואה, שאינה כוללת את מלוא נכסי המנוח. הצו אינו מפרט את הנכסים הרשומים בעיזבון, אלא מי הם היורשים של המנוח ומה החלק של כל אחד מהיורשים. בשנים האחרונות, הצווים היוצאים על ידי רשם הירושה הינם צווים מקוונים.

את הבקשה תגישו לרשם הירושה או לבית הדין הרבני.

צו ירושה
צו ירושה

הגשת בקשה מקוונת למתן צו ירושה מקוון

כיום הרשם לענייני ירושה וצוואה מוציא צו מקוון, ולכן אין צורך להגישו לגופים רשמיים שמקבלים את הצו ישירות מהרשם. כך מימוש צו מקוון אפשרי בפניה לבנק ללא צורך בהצגת עותק פיזי חתום. בקשה לרישום צו ירושה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) לצורך רישום נכס המוריש על שם היורש מוגשת אף היא ללא צורך בהצגת עותק פיזי חתום.

קישורים חשובים:

מעקב ובדיקת צו קיום צוואה

לפני הגשת בקשה למתן צו, יש לבדוק האם כבר ניתן צו או הוגשה בקשה קודמת. את הבדיקה עושים באתר רשם הירושה כאן. כמו כן ניתן באתר הרשם לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה למתן צו וכן להזמין העתק של צו שכבר ניתן.

בקשה להוצאת צו ירושה מקוון

כיצד מקבלים צו דיגיטלי? על מנת להוציא צו מקוון, על בעל עניין בירושה (כמו יורש, מנהל עיזבון, או נושה בעיזבון או באחד היורשים) להגיש לרשם הירושה שבתחום שיפוטו מת המנוח, בקשה לצו הירושה באופן מקוון. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה. במקרה שהמנוח התגורר בחו"ל, הבקשה תוגש לפי המקום בו נמצא רכושו של המנוח בישראל.

ניתן להגיש בקשה ידנית לבית הדין הרבני בהסכמת כל היורשים. בבית הדין יתקיים דיון במעמד היורשים ועדים המכירים אותם ואת המנוח.

לבקשה יש לצרף טופס בקשה של רשם הירושה, תעודת פטירה ומסמכים שונים, כגון תצהיר הסתלקות מירושה שנחתם בפני עורך דין צוואות וירושות.

בין המסמכים נכלל אישור כי שאר היורשים קיבלו את הבקשה. מומלץ לצרף מכתב הסכמה להגשת הבקשה למתן צו.

כמה עולה להוציא צו ירושה?

מחיר צו קיום צוואה כולל עלויות שונות. בעת הגשת הבקשה יש לקחת בחשבון את העלויות הבאות:

 • שכר טרחת עורך דין להוצאת צו קיום.
 • אגרת צו קיום צוואה מקוונת או ידנית. לפרט האגרות ראו אגרות רשם הצוואות.
 • עלות פרסום בקשה למתן צו קיום צוואה בעיתון – מבוצע על ידי הרשם.

הטיפול בבקשה

לאחר הגשת הבקשה היא מועברת לפרסום ולתגובת האפוטרופוס הכללי שהוא צד לכל בקשה בתיקי ירושה. אם אין התנגדות היא תאושר ע"י הרשם לענייני ירושה. במקרה שתוגש התנגדות התיר יעבור לבית המשפט לענייני משפחה.

התנגדות לירושה

בתוך 14 יום מעת פרסום הבקשה, אפשר להתנגד להוצאת צו הקיום מסיבות שונות, כמו שישנם יורשים נוספים או שישנה צוואה. לאחר הגשת התנגדות, הבקשה עוברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

כמה זמן לוקח צו ירושה?

הזמן הממוצע שלוקח לרשם הירושה לתת צו צו קיום צוואה הוא בין 45 ל-60 יום. יש פעמים שהצו ניתן בזמן קצר יותר ויש פעמים שנמרח מעבר לכך. יש זמני מינימום למתן צו וביניהם הזמן שלוקח לפרסם ומתן זמן להגשת התנגדות; זמן לקבלת תגובת האפוטרופוס הכללי. לפעמים המועד מתאחר עקב עיכוב במתן עמדת האפוטרופוס הכללי או עקב כוונתו להתערב בהליכים או מסמכים שיש להשלים בבקשה.

יצוין כי לאחר שניתן הצו ניתן לקבל העתק ממנו בפניה לרשם הירושות.

צו ירושה בבית דין רבני

עד כה דיברנו על בקשה שהוגשה לרשם הירושות. ישנה אפשרות להגשת בקשה לצו ירושה ברבנות. ישנם מספר שינויים בין בקשה אצל הרשם לענייני ירושה לבין בקשה בבית דין רבני, וביניהם:

 • דיון פורנטאלי – בית הדין מקיים דיון אליו אמורים להופיע כל יורשי המנוח לפי חוק ולפי דין תורה.
 • צו בהסכמה – בית הדין מבקש לקבל הסכמת כולם לפסק שיוציא. כך למשל מכיון שלפי דין תורה, בת אינה יורשת ולעומת זאת לפי חוק היא יורשת, אם ישנה הסכמה בין הילדים לגבי החלוקה, בית הדין יתן החלטה לפי ההסכמה. אם אין הסכמה התיק עובר לרשם הירושות.
 • הזמן עד למתן הצו – מלבד הזמנים לפרסום והתנגדות וכן לקבלת עמדת האפוטרופוס הכללי, יש את הזמן עד לדיון.

העתק צו ירושה

כאשר נדרש מימוש ירושה בטאבו או בבנק, או כאשר מבקשים לבדוק אם מגיעה ירושה, הצעד הראשון הוא איתור צו הקיום. לצורך כך יש לפנות לרשם הירושה, או בית הדין הרבני, ולבדוק האם ניתן צו. אם ניתן צו יש להזמין העתק צו. אם לא ניתן צו, אפשר לבדוק האם הוגשה בקשה בעניין, ובמידת הצורך להגיש בקשה למתן צו.

שכר טרחה עורך דין – צו ירושה

כמה עולה לעשות צו קיום צוואה אצל עורך דין?

בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000 נקבע כי שכר טרחת עורך דין לטיפול בבקשת צו ירושה או צו קיום צוואה הוא 1.5% בתוספת מע"מ משווי העיזבון, אך לא פחות מ-3,630 ש"ח פלוס מע"מ.

הוצאת צו ירושה ללא עורך דין

פעמים רבות אנשים מתפתים לנסות להוציא צו ללא סיוע עורך דין מקצועי בתחום ירושות וצוואות. החיסכון עולה בסוף ביוקר.

ייעוץ עורך דין מועיל בין השאר:

 • תכנון מס ירושה באופן שמוביל לחיסכון סכומים משמעותיים מאוד.
 • בדיקת אפשרות לבצע הסתלקות מירושה או הסכם חלוקת עיזבון.
 • קיצור זמני הטיפול מול רשם הירושה.
 • סיוע בהשלמת מסמכים שונים.
 • הודעה ליורשים על פי דין ועל פי צוואה, במקרים בהם יש קושי.
 • הגנה על צוואה.

ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

גם לאחר שניתן צו, יכול מי שנפגע ממנו להגיש בקשה לביטולו. אחד הטעמים הנפוצים בבקשה לביטול הצו, הוא העדר הודעה ליורש על פי דין. במקרה כזה לא היה על היורש או על המעוניין בדבר לדעת שעליו להגיש התנגדות, ולכן יש לו עילה להארכת מועד להגשת התנגדות.

צו ירושה תושב חוץ

כאשר נפטר אדם בחו"ל אשר השאיר נכסים כמו דירה או חשבון בנק בארץ, יש להוציא צו בישראל על מנת לקבל את הנכסים. מדובר בהליך מעט מורכב, בבקשה יש לציין מדוע נדרש צו בישראל ואילו נכסים יש לעיזבון בארץ. כמו כן יש לצרף חוות דעת הדין הזר לגבי מי היורש או האם ניתן לקיים את הצוואה, וזאת מכיוון שלפי חוק הירושה, הדין החל הוא לפי מקום הפטירה.

הודעה ליורש על פי צוואה

בהתאם לתקנות הירושה, יש לשלוח ליורשים או הזוכים לפי צוואה, הודעה לפי נוסח טופס 3. להלן קישור להודעות:

הודעה ליורש על פי דין – כאן.

הודעה ליורש על פי צוואה – כאן.

כמה זמן לוקח להוציא צו ירושה?

כאשר הבקשה מוגשת בצורה נכונה בעזרת עורך דין, הצו אמור להינתן עד 45 יום.
לעומת זאת, אם יש בעיות בהגשת הבקשה, כגון פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים, וכן במקרה שיש התנגדות, יקח זמן רב עד שיינתן הצו.

האם ניתן להוציא צו ירושה ללא עורך דין?

ניתן להגיש בקשה ללא עורך דין.
התועלת בהיעזרות בעורך דין היא:
1. תכנון מיסוי וחלוקת עיזבון, כגון הסתלקות מירושה וצוואה או עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים.
2. טיפול במסמכים פחות מוכרים לכם.
3. הגשה תקינה שתקצר את הזמן עד קבלת הצו.

מה קורה עד קבלת הצו, האם ניתן להשתמש בחשבון בנק או להשכיר דירת ירושה?

זמן הביניים הוא נושא מורכב. פעמים שיש צורך בפעולות דחופות.
ישנם פתרונות שונים, כמו מינוי מנהל עיזבון זמני, וסעיף אריכות ימים בחשבון בנק.
בכל מקרה של קושי, ניתן להתייעץ עם ערוך דין לענייני צוואות וירושות.

תוכן
עוד שירותים
חלוקת ירושה בגירושין
יורש אחר יורש
רשם הירושות
סכסוך בין יורשים
דירת ירושה
מימוש צו ירושה בבנק
הסתלקות מירושה
ירושה על פי דין
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין