03-5758484

איתור צוואה

בדיקת קיום צוואה - אחרי פטירת קרוב משפחה, מבקשים יורשיו לקבל את הירושה כמו כספים בבנק, מקרקעין וכיו"ב. תחילת ההליך לקבלת הירושה היא באחת משתי דרכים. אם יש צוואה, צריך להגיש בקשה לקיומה. אם אין צוואה, צריך להגיש בקשה לצו ירושה. כאן נשאלת השאלה - איך בודקים אם יש צוואה? איך אפשר לראות צוואה? מתי פותחים צוואה? על כל אלו נדבר במאמר שלהלן. כן נדבר על הפקדת צוואה, איתור צוואה שהופקדה, איתור צו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה וכן איתור בקשות שהוגשו לרשם הירושה והסטטוס שלהם.

איתור צוואה

אם אינכם יודעים אם הנפטר השאיר צוואה, עליכם לבדוק זאת. תחילה חפשו במסמכיו של המוריש. כמו כן מומלץ לפנות לעורך דינו של המנוח לבדוק האם ערך צוואה למנוח וכן האם יש אצלו עותק ממנה. לבסוף פנו לרשם הירושה לבדוק האם המנוח הפקיד את הצוואה שלו אצל הרשם.

אם מצאתם צוואה שלא הופקדה בחיי המנוח, עליכם להפקידה מיד כאשר נודע לכם עליה.

בכל מקרה גם אם מצאתם צוואה, עליכם לבדוק האם אין צוואה חדשה יותר המבטלת את הצוואה הקודמת.

חשוב לדעת כי אם הגשתם בקשה לצו ירושה, בכל מקרה לפני מתן צו ירושה כמבוקש, רשם הירושה יבדוק אם הופקדה אצלו צוואה.

איך אפשר לראות צוואה? מתי פותחים צוואה?

אם המנוח השאיר צוואה, לאחר פטירתו רשאים יורשיו לראות אותה. אין הליך רשמי של פתיחת צוואה, אלא כאשר היא מגיעה לידי היורשים הם מעיינים בה. הגעת הצוואה לידיהם נעשית או כאשר הם מאתרים אותה בין מסמכי המנוח, או בקבלתה מעורך הדין או מאת רשם הצוואות.

הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה

אחרי איתור הצוואה לפי תעודת זהות, מגיעה העת להגיש לרשם לענייני ירושה שבתחום שיפוטו התגורר המנוח, בקשה למתן צו קיום צוואה. עורך הדין שלכם יגיש לרשם בקשה מקוונת בצרוף הצוואה שנמצאה, בצירוף תעודת פטירה, ייפוי כוח ומסמכים נוספים. בעת זו יכולים יורשים המעוניינים בכך להסתלק מחלקם בעיזבון.

לאחר מכן הבקשה תועבר לקבלת התייחסות האפוטרופוס הכללי, לבדיקה האם ישנה צוואה מאוחרת יותר, וכן לפרסום. הפרסום מאפשר למי שמעוניין בדבר להגיש התנגדות לצוואה מטעמים שונים.

במקרה שאין צוואה, יגיש עורך הדין בקשה לצו ירושה. חלוקת ירושה כשאין צוואה מתבצעת לבן/בת הזוג ולקרובי המנוח לפי הוראות חוק הירושה.

איתור צו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה

באתר רשם הירושה ניתן  לקבל העתק של צו ירושה ושל צו קיום צוואה שניתן על יד הרשם. כן ניתן למצוא באתר מידע על בקשות שהוגשו לרשם הירושה למתן צו ירושה או מתן צו קיום צוואה, ומצב סטטוס הבקשות.

הפקדת צוואה ברשם הירושות

ישנם 2 סוגים של הפקדת צוואה:

  1. הפקדת צוואה על ידי המצווה – לאחר שהמצווה ערך צוואה כדין הוא רשאי להפקיד אותה ברשם הירושות והצוואות על מנת שהיא תישמר וכשאר תוגש בקשה לאחר 120 שלו, הרשם יגיד שיש צוואה. גם נוטריון שעורך צוואה יכול להפקיד אותה.
  2. הפקדה של צוואה לאחר פטירת המצווה – מחזיק בצוואה חייב להפקיד אותה לאחר פטירת המצווה.

שאלות ותשובות בנושא איתור צוואה

איך יודעים את קיימת צוואה?

ישנם מספר פעולות לצורך הבדיקה והבירור, האם המנוח השאיר אחריו מסמך כזה, או הוראות אחרות. אחרי שיודעים אם יש צוואה, יש לפעול לאתר אותה.

האם כל אחד יכול לאתר ולראות צוואה?

בחיי המנוח, אפילו יורשיו העתידיים לא יכולים לאתר את הצוואה, אלא אם כן הוא מראה להם אותה. לעומת זאת לאחר פטירתו יש בידם לעשות פעולות שונות, ולפנות לגופים שונים, על מנת לאתר את המסמך.

האם עורך דין יכול להפקיד את הצוואה?

בחיי המנוח, רק המצווה או נוטריון מוסמך יכולים להפקיד את הצוואה. לאחר הפטירה כל אדם שיש בידו את הצוואה, חייב להפקיד אותה.

תוכן
עוד שירותים
צו קיום צוואה
תעודת פטירה
צוואה הדדית
נוטריון מחירון 2024
סוגי צוואות
התנגדות לצוואה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין