03-5758484

התנגדות לצוואה

התנגדות לצו קיום צוואה מוגשת בסיוע עורך דין, בכדי למנוע מתן תוקף לצוואה שלא אמורה להיות מקוימת. ראו להלן באילו עילות ניתן לפסול צוואה, וכיצד לבטל אותה.

התנגדות לצוואה ופסילתה

תוך 14 יום מעת שפורסם כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה יכול מעוניין בדבר להגיש את ההתנגדות לרשם הירושה. הצלחת ההליך תהיה אם הצוואה לא תאושר, ולא יחלקו את העיזבון בהתאם להוראותיה.

לאחר הגשת ההתנגדות התיק עובר לבית משפט משפחה, שם מתנהל הדיון. במהלך הדיון קיימים שלבים רבים כמו הגשת תגובה לצורך הגנה על הבקשה לקיום צוואה, שאלונים, הליכי גילוי מסמכים בהם מבררים למשל את כשירות המנוח ואת מצבו הרפואי. בהליך מתקיימים דיונים שונים כמו דיוני קדם משפט בהם בית המשפט יברר את מהות המחלוקת, יקבע את סדר הדיון, ומועדי הוכחות בהם נחקרים העדים.

מי יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

את ההליך יכול לפתוח רק מי שמוגדר "מעוניין בדבר". הכוונה היא שלא כל אדם או גוף יכולים להתנגד לקיום הצוואה אלא רק מי מושפע מן הצוואה. כך מי שהודר בצוואה, או קיבל פחות מאחרים יכול להגיש בקשה לפסול אותה, מכיון שהוא מוגדר מעוניין בדבר. יוצא דופן הוא מי שהוגדר "כידיד בית המשפט" מבחינה זו שהוא מייצג אינטרס הנצרך להליך.

התנגדות לצוואה – תוך כמה זמן?

את הבקשה שלא ליתן צו קיום לצוואה יש להגיש תוך 14 יום מפרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה בעיתונות וברשומות. במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה למתן אורכה להגשת בקשת הפסילה.

פעמים רבות נשאלים האם ניתן להגיש התנגדות לאחר שכבר ניתן צו קיום צוואה? התשובה העקרונית היא שאי אפשר, אך במקרים חריגים בתי המשפט אפשרו הגשתה לאחר מתן צו קיום צוואה, תוך נימוק משכנע מדוע היא לא הוגשה במועד, והסבר מדוע הצד השני לא נפגע.

עילות התנגדות לצו קיום צוואה

ישנם מספר עילות שיכולות להוביל לפסילת צוואה חלקן צורניות ואחרות מהותיות. 

עילות צורה

העילות הצורניות משמעותן כי הצוואה אינה ערוכה בהתאם לסוגי הצוואות המופיעים בחוק הירושה, ונפרט:

התנגדות לצוואה בכתב יד עקב כך שאינה ערוכה כולה, כולל תוכן, תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה.

בקשת פסילת צוואה בעדים עקב כך שלא היו 2 עדים. 

ערעור על צוואה בפני רשות (נוטריונית) לאחר שלא צורפה חוות דעת רפואית אף שהמצווה היה מאושפז ומרותק למיטתו.

בקשה לפסול צוואת שכיב מרע (בעל פה) מכיון שהוא לא היה על ערש דווי או שהעדים לא העלו את דבריו על הכתב.

עילות מהות

עילות המהות משמעותן כי אף כי הצוואה נערכה על פניה בהתאם להוראות החוק, יש לפסול אותה מטעמים מהותיים כדלהלן:

  • הצוואה בוטלה באחת הדרכים לביטולה, למשל בעריכתה של צוואה מאוחרת.
  • הצוואה לא נערכה ברצון חופשי ומדעת.
  • השפעה בלתי הוגנת על המצווה – הצוואה נערכה תחת לחץ, כפיה, הטעה או איום. 
  • מעורבות בעריכת צוואה – מעורבות של אחד הנהנים על פי הצוואה, בעריכת הצוואה.
  • סיבות נוספות כמו עדים שאינם כשרים עקב היותם פסולי דין.

פסלות מלאה או חלקית

לא תמיד תבוטל כל הצוואה. במקרים מסוימים תבוטל רק חלקה.

כך למשל בקיומה של צוואה מאוחרת, יש לבדוק האם נכתב שצוואה קודמת בטלה לחלוטין. אם לא נכתב כך, יתכן שרק חלק 

עורך דין הגשת התנגדות לצוואה

הבקשה צריכה לכלול את מהות הבקשה, נימוקיה ועילותיה.

עורך דין התנגדות לצוואה, צריך להיות עו"ד לענייני ירושה המכיר את הנושא המשפטי, את העילות האפשריות, את דרך ניהול הליך של התנגדות לצוואה.

הבקשה שלא ליתן צו קיום צוואה צריכה לתאר בבהירות את מהות הבקשה, הנימוקים והעילות, ולתמוך את הטענות בהבאת ראיות ומסמכים רלוונטיים ותצהירים לתמיכת הטענות מאומתים בפני עו"ד. לצורך כך עוד טרם הגשת המסמך יש לברר את הטענות האפשריות ולגבש דרך פעולה.

תוך כמה זמן צריך להגיש התנגדות לצוואה? נקבע כי יש להגיש את ההתנגדות תוך 14 ממועד פרסום הבקשה לקיום.

בקשה לביטול צו קיום צוואה

לפעמים היורשים מגלים שיש עילת התנגדות, רק לאחר שהצוואה כבר קוימה. במקרה זה עליהם להגיש תחילה בקשה לביטול צו הקיום ואז יוכלו להמשיך במסלול ההתנגדות.

בקשה לביטול הצו תוגש למי שהוציאו, הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה.

מאחר שצו קיום דומה לפסק דין, לא ימהרו לבטלו. על מבקש הביטול להבהיר מדוע לא פנה עד כה, וכי הגשתם את הבקשה בהזדמנות האפשרית הראשונה.

סמכות מקומית

תקנה 10 קובעת שמקום השיפוט הוא לפי מקום מושבו. שאלה שעולה מה קורה כאשר יש דירה, אך הוא התגורר בדיור מוגן במקום אחר. בדרך כלל מה שקובע זה הרישום של משרד הפנים, או היכן שגר רוב ימיו. ס' 10 (ד) מאפשר העברת מקום שיפוט בהסכמת כל הצדדים, אם רובם לא מתגוררים באזור השיפוט.

מגיש בקשת קיום צוואה הוא התובע, והמתנגד הוא הנתבע, אף שבדרך כלל נטל הראיה הוא על המתנגד. יש היפוך נטל כאשר יש פגם בצוואה, חסר מסמכים, צוואה על פי העתק וכו'.

סכסוך ירושה ידון בבית משפט לענייני משפחה, אף אם הוא בין מי שהוא לא משפחה, כמו בין מטפל ליורשיו על פי דין (למרות ס' 8 לחוק בית משפט לענייני משפחה). אך בית המשפט יקבל רק ראיות קבילות. וכן ידון בדלתיים פתוחות (בניגוד לס' 68 (ה) לחוק בתי המשפט). כמו כן כאשר הסכסוך אינו בין בני משפחה, יש להגיש חוות דעת מומחה מיד בהתחלה, ולא לחכות למינוי ע"י בית המשפט. (ס' 8 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995; ס' 25 לתקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א-2020).

התנגדות לצו ירושה

יש גם התנגדות לבקשת צו ירושה למשל כאשר אישה טוענת שהייתה ידועה בציבור ויורשת חצי. כך גם אדם שטוען שהוא ילד של המנוח, ודורש בדיקת אבהות. יש טענות שהחתונה לא הייתה חוקית.

שימו ❤️ קישורים חשובים:

תוכן
עוד שירותים
צו קיום צוואה
תעודת פטירה
צוואה הדדית
נוטריון מחירון 2024
סוגי צוואות
איתור צוואה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין