03-5758484

סוגי צוואות

איך כותבים צוואה? חלוקת רכוש לאחר הפטירה מהווה אתגר למשפחה. עריכת צוואה מושכלת באחת סוגי צוואות קבילות, תעזור להם לחלק את העיזבון ולשמור על השלום.

סוגי צוואות

ישנם 4 סוגי צוואות המוכרות ותקפות לפי חוק הירושה בישראל: צוואת כתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני הרשות, וצוואת שכיב מרע (בעל פה). לפני עריכת צוואה מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני צוואות וירושות, כדי לוודא שלמסמך יהיה תוקף משפטי, שבית המשפט יבין את כוונת המנוח, ושלא ניתן לערער עליו.

סוגי הצוואות התקפות לפי חוק הירושה:

צוואה בכתב יד

צוואה כתב יד הינה צוואה ללא עדים. תנאי לתקפות הצוואה הוא שתהא כתובה כולה בכתב יד המצווה, כולל תאריך בכתב ידו וחתומה על ידיו. כתב היד בתוכן הצוואה, בתאריך ובחתימה הוא תנאי עקרוני ויסודי ליתן לה תוקף. אם צוואה זו תהא מודפסת יהא תיפסל. כאמור, אין צורך בחתימת עדים.

צוואה בפני עדים

דרך נפוצה להותיר הוראות מה יבוצע ברכוש לאחר הפטירה הוא צוואה בעדים שנעשית בכתב או בדפוס, אך אינה צריכה להיעשות בכתב יד המצווה. תנאי לתקפותה, חתימת המצווה, חתימות 2 עדים ותאריך. המצווה חייב להצהיר בפני עדים כי "זו צוואתי", כלומר שזה רצונו וצוואתו האחרונה. בדרך כלל אחד העדים הוא עורך דין המוודא גם שהצוואה ערוכה כדין ותהא תקפה לאחר הפטירה. גיל עדי הצוואה צריך להיות מעל 18 שנה, הם צריכים להיות כשירים משפטית, אנשים זרים שאין להם טובת הנאה מהצוואה, ואינם חלק מהזוכים.

צוואה בפני נוטריון

דרך נוספת להותיר הוראות לאחר 120, הינה צוואה בפני רשות. את ההוראות מוסר הצווה בכתב או בע"פ לרשות. הרשות הינה אחד מאלו: שופט, רשם הירושה, דיין בבית הדין הרבני או נוטריון מוסמך. אם הדברים נמסרים בע"פ, נציג הרשות יקריא למצווה, בשפה המובנת למצווה, את הדברים שנכתבו בשמו, ולאחר מכן תבוא חתימה המאשרת כי הצוואה נערכה בידי המצווה הכתוב בה מרצונו החופשי, במועד הנקוב בה.

צוואה בעל פה – שכיב מרע

צוואת שכיב מרע נעשית בעל פה ולכן נקראת גם צוואה בעל פה. העומד בפני המוות צריך להודיע את רצונו לשני עדים, אשר מיד כשיתאפשר להם יכתבו זכרון דברים, על תוכן הציווי שנמסר להם, התאריך והנסיבות לכך שנערכה. 

מיד לאחר פטירת המצווה צריכים העדים למסור את זכרון הדברים האמור לידי הרשם לענייני ירושה.

צוואת על פה בטלה לאחר חודש אם המצווה בחיים ובטלו הנסיבות.

בדרך כלל צוואה צריכה להיעשות בכתב. החוק מקל רק למי שהוא שכיב מרע או או רואה עצמו כך מסיבות נכונות, כלומר סכנה ממשית אוביקטיבית למות, וכן תחושה סובייקטיבית של האדם שהוא הולך למות.

פגמים בצוואה

אם ישנם פגמים צורניים אות מהותיים בצוואה שנערכה לפי אחד האפשרויות הקבועות בחוק. בית המשפט יבחן האם לאשר את הצוואה למרות הפגם, מכיון שנראה שהו רצון המצווה..

צוואה הדדית

זוהי צוואה הנערכת באחת מ-4 הדרכים המנויות לעיל. המיוחד בה ששני בני זוג עורכים צוואה באותו מועד, תוך הסתמכות אחד על השני, ולכן נקבע כי לא ניתן לבטלה באופן חד צדדי.

לייעוץ מעורך דין צוואות וירושות פנו בטופס.

כתיבת צוואה ללא עורך דין

אחת השאלות הנפוצות בעריכת צוואות, היא איך לערוך צוואה לבד?

הניסיון מלמד כי כתיבת צוואה ללא עורך דין, מביא פעמים רבות לעריכת צוואה לא תקינה, כזו שניתן לתקוף בקלות ולהביא לביטולה. בכל מקרה שרוצים לערוך צוואה בכתב יד חשוב ללמוד היטב את כל הקשור בעריכת צוואות, ואת עילות התנגדות לצוואה. לצורך כך מומלץ לעבור היטב על החומר באתר וכן על חוק הירושה, התקנות הקשורות ופסקי דין בקשר לעריכת צוואה ופסילתה.

עריכת צוואה והסכם ממון

לפני עריכת צוואה יש לבדוק מה מצבו המשפטי של עורך הצוואה, האם יש לו בן זוג, האם יש הסכם ממון, של מי הנכסים וכו'.

התנגדות לצוואה

עורך דין שעורך צוואה, אם היא לא שוויונית, סיכוי גבוה שיוזמן לבוא לבית המשפט להעיד על נסיבות עריכתה, כאשר תוגש התנגדות לצוואה.

תוכן
עוד שירותים
צו קיום צוואה
תעודת פטירה
צוואה הדדית
נוטריון מחירון 2024
איתור צוואה
התנגדות לצוואה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין