03-5758484

צו קיום צוואה

צו קיום הוא מסמך שיש לו תוקף כמו פסק דין. הוא מאשר את הצוואה, בה נכתבו הוראות חלוקת עיזבון הנפטר. כדי לחלק את העיזבון ליורשים חייבים צו ירושה או צו קיום צוואה.

מי יכול לבקש קיום צוואה? את הבקשה לאישור צוואה, יכול להגיש אחד מהזוכים לפי הצוואה, או אדם אחר בעל אינטרס בקיומה.

עד למתן צו קיום הצוואה, היורשים אינן מוכרזים ככאלה, ולכן אין להם אפשרות למשוך כסף מהבנק, או לפעול בנכסים השונים. אם ישנם דברים דחופים כמו טיפול בתביעות, גביית חובות, השכרת נכסים, תשלום מזונות זמניים, יש להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני.

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה

איך להגיש בקשה מקוונת לצו קיום צוואה?

בדומה לבקשת צו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה אפשר להגיש באופן מקוון, למעט מקרים מיוחדים. כגון הסתלקויות מיוחדות וכיו"ב. בהגשה מקוונת יש הנחה של 15% באגרה. הגשה בקשה מקוונת נעשית בטופס מקוון בו ממלאים את פרטי הנפטר, המבקש והיורשים על פי הצוואה בטופס. בעת ההגשה יש לצרף:

  • העתק הצוואה. בנוסף צריך להפקיד את הצוואה המקורית בלשכת רשם הצוואות והירושות.
  • תצהיר הסתלקות מצוואה מאושר על ידי עורך דין. אם אחד היורשים מוותר על חלקו לפי הצוואה, יש לצרף לבקשה תצהיר של היורש המסתלק, בו ייכתב גם מאיזה חלק הסתלק ולטובת מי ההסתלקות.
  • אישור הודעה ליורשים על הגשת הבקשה. או הצהרה על הודעה להם.
  • תעודת פטירה. בעבר היה מסמך חובה. כיום כבר אין חובה לצרף תעודת פטירה, מכיוון שרשם הירושה מחובר למערכת המידע של משרד הפנים.
  • תשלום אגרת טיפול של הרשם לענייני ירושה, ואגרה על פרסום בקשה.

הטיפול בבקשה לצו

הבקשה עוברת מספר שלבים עד לאישור הצוואה, בעיקרם:

  • הרשם בודק שאין צוואה מאוחרת יותר שהופקדה.
  • פרסום הבקשה, ומתן זמן של 14 יום מהפרסום להגשת התנגדות לקיום צוואה.
  • בקשת עמדת מהאפוטרופוס הכללי. לרוב תגובתו היא שאין לו עניין בבקשה. אך לעתים הוא מתערב בהליכים, כגון כדי לוודא תרומות.

כמה זמן עד לקבלת צו קיום צוואה?

בדרך כלל אישור צוואה אורך כ-45 יום ולעתים אף פחות, תלוי בעומס אצל רשם הירושה והאפוטרופוס הכללי. אך זאת רק אם הוגשו כל המסמכים כנדרש, לא הוגשה התנגדות, ואין ערות של רשם הירושה.

בקשה באמצעות עורך דין צוואות

באופן עקרוני אין צורך במקצוע כדי להגיש את הבקשה למתן הצו. יחד עם זאת, הגשה בעזרת עורך דין תחסוך לכם זמן בטיפול בבקשה. כמו כן עורך הדין יכול לעזור לכם לקצר את הזמן לקבלת הצו באמצעות הגשה מסודרת של כל המסמכים הנדרשים לטיפול הרשם.

חשוב מכך – עורך דין צוואות וירושות יכול להנחות אתכם בשיקולים השונים של הסתלקות מירושה, הסכם חלוקת עיזבון, ועוד תכנונים נוספים, כדי לחסוך במס ירושה, וכדי למנוע סכסוכים בין יורשים.

מימוש צו קיום צוואה

לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, היורשים יכולים לפנות לגופים השונים ולרשום את הירושה. בין היתר מדובר על משיכת כספי ירושה מהבנק, ועל רישום מקרקעין ודירת ירושה בטאבו. כמו כן פניה לקופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח.

לאחר מתן הצו היורשים יכולים לערוך הסכם חלוקת עיזבון ולקבוע חלוקה שונה ממה שנקבע בצו, וזאת בהתאם להנחיות חוק הירושה ומיסוי מקרקעין.

תוכן
עוד שירותים
אפוטרופוס
הסכם ממון
תרגום נוטריוני
מנהל עיזבון
עורך דין צוואה
עורך דין לענייני ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין